06-22112718 info@logoplaza.nl

LOGO PLAZA

Privacy Policy

LogoPlaza hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten.
Onderstaand vind u onze Privacy Policy.

GDPR/AVG: Privacy Policy Logo Plaza

Uw privacy is voor Media98.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.media98.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
 Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze bestelling netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze leverancier geven om uw bestelling te verwerken. 
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, ip-adres, e-mailadres, en URL adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Een abonnement of dienst afsluiten

U kunt via onze website www.media98.nl een betaald abonnement afsluiten (hosting, domeinregistratie of een grafisch gerelateerde dienst). Hierbij gebruiken wij uw persoonsgegevens om de betaling af te handelen.
Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres, soms geboortedatum, naw-gegevens, geslacht en ip-adres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw, e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer, naw-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. 
Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Andere partijen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, alleen wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
 Wij werken met bepaalde bedrijven samen zoals hostingbedrijven, datacenters en administratiekantoor. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u te kunnen leveren wat u heeft gekocht (domeinnaam, hostingpakket of persoonlijke plugins)
. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen dan altijd eerst uw toestemming voordat zij uw gegevens krijgen. Dit wordt geregeld via een verwerkingsverklaring. Van deze bedrijven hebben wij dan ook een verwerkingsverklaring in ons bezit.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. We kunnen er ook het aantal bezoekers mee zien.
 Wij zien geen naam, url of andere zaken van de bezoeker. Dit is slechts ter analyse van de hoeveelheid bezoekers.
 Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna akkoord gaat en verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.
 U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website of ons hostingbedrijf functioneren dan minder goed.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem (administratief programma van Exact)
• Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
• Wij maken gebruik van versleutelde en beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
• Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
• Wij maken dagelijks een backup van de bij Media98 gehoste websites (7 dagen per week) 
 waarvan één keer per week de zaterdag backup tot 3 maanden wordt opgeslagen

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet M. Böger en is bereikbaar per e-mail op info@media98.nl en per telefoon 0622 112718 voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij verwerken uitsluitend gegevens en verzoeken welke ons per mail zijn aangeboden.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

MEDIA98 heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. MEDIA98 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.
 MEDIA98 garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door MEDIA98 gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor MEDIA98 op geen enkele wijze verantwoordelijk is. MEDIA98 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat MEDIA98 de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

DISCLAIMER – Wijzigingen
MEDIA98 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan:

Contactgegevens

Dezignus webdesign / Media98

Piet Heinlaan 45
1901 WN Castricum
E-mail: info@media98.nl
Telefoon:  0622 112718

LogoPlaza & Media98 zijn een dochteronderneming van Dezignus.nl.

* Deze privacy verklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Bent u klant?
Belangrijk: Download, lees en teken je verwerkersovereenkomst en stuur deze naar info@logoplaza.nl